Svensk Klassisk Massage – med massage och töjningar i kombination m Strain Counterstrain jobbas musklerna igenom för att städa ur slagg och spänningar som fysiskt manifesterat sig!